Monday, May 10, 2010

Мэргэдийн үгс

Хүн бүр өөрийнхөө бодож байгаагаас хавьгүй илүү их зүйлийг бүтээж чадна М. Прививин Хүн ямар ирээдүйг мөрөөдөж байна түүнд тийм л ирээдүй байна. Ф. Миттеран Хэрэв амьдралд хайртай бол цагаа бүү дэмий үр. Амьдрал гэдэг чинь цагийн хэлхээ юм. В. Франклин Чимээгүй байна гэдэг заримдаа хамгийн хариулт гэдгийг сана. 14-р далай лам Оюуны боловсрол бол хүний бас нэгэн эрх чөлөө юм. Х. Рисаль Хамгийн инээдтэй хүсэл бол хүн бүрт таалагдах хүсэл. И. Гёте Хүнийг хүндэтгэнэ гэдэг өөрийгөө хүндэлж буй хэрэг. Д. Голсуорси Бүх хүнтэй эелдэг бай. Олон хүнтэй эвсэг бай. Цөөн хүнтэй нь илэн далангүй бай. Б. Франклин Нэр төр бол гадаад мөн чанар Хүн чанар бол дотоод мөн чанар А. Шопенгауер

No comments:

Post a Comment