Wednesday, March 21, 2012

Гомбогүрийн ивээлтийн уриа

Залруулж болох тохиол аваас
Уурлаж ундууцахын хэрэг юун
Залруулж болошгүй тавилан бол
Уурлаж ундууцаад ч нэмэр юун
                       
                                          ШАНТИДИВА

No comments:

Post a Comment