Tuesday, November 23, 2010

Мэдээлэл

2010 оны 11 сарын 27-нд Богд Хааны Ордон Музейн Хас банктай хамтарч музейг үнэгүй үзүүлэх болсон байна. Мөн 2010 оны 11 сарын 26 тус музейн ажилна.

No comments:

Post a Comment