Thursday, June 3, 2010

Өнөөдөр их гоё өдөр

Өнөөдөр ер нь бол маш сайхан өдөр болж байна би өнөөдөр улсын шалгалтай өгчөөд нэг л их эрх чөлөөтэй хүн сууж байна даа। маргааш тойрох зуруулан гэсэн тэрийн зуруулаад л дипломаа аваал сургууль минь баяртай боллоо доо। хэдийн би ангийнхнаасаа сүүлд төгсөж байгаа ч гэсэн сэтгэл минь хөдлөөд нэг л гоё байна। хурдан л дипломаа авах юмсан гэж бодоод байна। би худалдаа төгсөхдөө хэзээ ч ингэж сэтгэл хөөрч байгаагүй гэтэл энэ ангийг энэ сургуулийг төгсөж байна гэж бодохоор л нэг л гоё байна даа। би энэ сэтгэлийн хөдөлгөөнөө үгээр хэлэшгүй тийм л гоё байна даа.

No comments:

Post a Comment